Help

All cats in a blue/red/green/mauve square is a descendant of the forefather/-mother. Cats in a grey square are mates that these descendants have produced litters with. Cats from a particular litter are indicated by using the same color for all of them.

Cats in a grey square may also exist elsewhere in the family tree as descendants, and particular cats may occur several places, depending on how many of its ancestors independently descend from the forefather/-mother.

To indicate which cats are of the same generation after the forefather/-mother, I've chosen to indicate generations with tones of the same color, generation 1 with tones of blue, gen. 2 with red, gen. 3 width green and gen. 4 with mauve.
At gen. 5 I start over again with blue,red, etc.

If you're wondering about anything, feel free to send me an email.

Oslo, October 12th, 2003
Bente Aas
http://www.prikkekattene.com/

- - - -

Alle katter i blått/rødt/grønt/lilla felt er en etterkommer av stammor/-far. Katter i grått felt er partnere som etterkommere har fått kull med.
Alle katter i et kull er markert med samme farge.

Katter i grått felt kan også finnes andre steder i stamtreet som etterkommere, og en katt kan forekomme flere steder, avhengig av hvor mange av forfedrene dens som stammer fra stammor/-far.

For å markere hvilke katter som er i samme generasjon etter stammor/-far har jeg valgt å markere generasjon 1 etter stammen med blåtoner, generasjon 2 med rødtoner, generasjon 3 med grønntoner og generasjon 4 med lillatoner. Ved generasjon 5 begynner jeg igjen med blått,rødt osv.

Er det noe du lurer på er det bare å sende meg en e-post.

Oslo, 12. oktober 2003
Bente Aas
http://www.prikkekattene.com/