Memory

Et spill av Markus Eichenberger

Finn to og to like bilder til du har åpnet hele brettet.

Highscore-lista slettes etter hvert månedsskifte.

Memory Hall of Fame finner du her

Om du er en av de tre øverste på highscorelista den dagen den slettes,
får du mulighet til å sende inn et bilde av din katt som vil bli brukt i spillet kommende måned.


Tilbake til websiden