Wrong: 0 out of 6

  Antall feil igjen fr du henger: 6

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 


Velg en bokstav:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZPHP Hangman Game - Version 1.2.0
Free PHP Scripts - Copyright 0php.com 2002-2004.