Disclaimer

This family tree is based on information found in Pawpeds Ocicat pedigree database

This database is not complete and there may be errors, therefore this tree won't be completly accurate. Still I think it gives a good view of the descendants of a forefather/-mother.

If you find errors and omissions concerning cats from your cattery, feel free to give me a feedback, then I'll correct it.

Oslo, October 12th, 2003
Bente Aas

- - - -

Dette familietreet er laget ut fra opplysninger i Pawpeds stamtavledatabase for Ocicat

Denne databasen er ikke komplett og det kan forekomme feil, derfor vil ikke treet være helt korrekt. Likevel synes jeg det gir et godt bilde av en stammor/-fars etterkommere.

Finner du feil og mangler som gjelder katter fra ditt oppdrett, gi meg gjerne tilbakemelding,så retter jeg det opp!

Oslo, 12. oktober 2003
Bente Aas