BETINGELSER FOR REGISTRERING HOS RASEKATTER·NO


Hven kan registrere seg
RASEKATTER·NOs formål er å være et samlingspunkt for rasekattmiljøet i Norge. Annonsetorget hos RASEKATTER·NO er dermed forbeholdt privatpersoner og oppdrettere bosatt i Norge.
Registreringen utført fra utlandet vil bli slettet.

Personvern
Alle opplysninger du oppgir blir lagret i RASEKATTER·NOs database kun til eget bruk. Ingen opplysninger vil bli gitt/solgt videre.
Om du velger å avslutte medlemskapet vil alle opplysninger om deg bli slettet.

Utestenging
RASEKATTER·NO forbeholder seg retten til å utestenge brukere som
· Setter inn annonser som ikke vedrører rasekatter
· Setter inn annonser som kan virke støtende
· Ikke betaler profilerte annonser etter purring

 

BETINGELSER FOR GRATISANNONSER HOS RASEKATTER·NO


Alle besøkende bosatt i Norge kan sette inn en gratisannonse.
Gratisannonser ligger ute på websiden i 2 måneder, med unntak av avlshannannonser som ligger ute i 6 måneder. Avlshannannonser kan slettes før 6 måneder har gått ved å sende en e-post til
avlshanner@rasekatter.no

Kun annonser gjeldende kjøp, salg, omplassering, planlagte/ventede kull, avlshanntjenester, ammer, transport og utstyr hos rasekatt er tillatt.

Når det gjelder personer som driver organisert salg av utstyr, må en profilert annonse velges.
Gratisannonser vedrørende dette vil bli slettet uten forvarsel.

 

BETINGELSER FOR PROFILERT ANNONSE HOS RASEKATTER·NO


De profilerte annonsene vil vises først i alle søk og på alle lister over annonser, og de vil jevnlig vises i annonsefeltet nederst på de fleste av RASEKATTER·NOs sider.
I tillegg kan man ha et bilde i annonsen.

Alle brukere som er registrert i henhold til reglene for RASEKATTER·NOs annonsetorg kan legge inn profilerte annonser.
Pris pr. 15. juli 2004:
1 måned: 20,-
2 måneder: 35,-
Avlshann 6 måneder: 35,-

Det gis 1 -en- måneds varsel ved prisøkning.

En profilert annonse skal betales innen syv -7- dager etter at den er lagt inn til kontonummer 9710 15 14076
Annonser som ikke betales slettes og brukeren risikerer utestenging.

Kun annonser gjeldende kjøp, salg, omplassering, planlagte/ventede kull, avlshanntjenester, ammer, transport og utstyr hos rasekatt er tillatt.